Начало Регламент Времеви график Категории и критерии Жури Номинации Кандидати Партньори Церемония


Времеви график

•    Фаза 1 – Номинации и самономинации

По време на тази фаза ще бъдат събирани номинации за кандидати за награда във всяка категория. Позволени са и самономинации. Номинирането ще става през онлайн форма на сайта на конкурса. Приемат се номинации само за членове на Българска асоциация за управление на хора. След получаване на номинация наш представител ще се свърже с номинирания, за да уточни дали приема или не да участва в конкурса.

Период: 1 септември – 12 октомври 2015 г.

•    Фаза 2 – Изпращане на документи за участие в конкурса

Кандидатите подготвят и изпращат своите кандидатури - стандартен формуляр за съответната категория и доказателства към кандидатурата. Документи, получени след обявения краен срок, няма да бъдат разглеждани.

Краен срок: 21 октомври 2015 г.

•    Фаза 3 – Оценка по критериите за съответствие на Регламента

Провежда се от офиса на БАУХ и оценява спазването на срока, наличието на изискуемите документи: формуляр и доказателства и съответствието на Общите условия за участие в Конкурса.

Период:
22 октомври – 25 октомври 2015 г.

•    Фаза 4 – Оценка по допустимост

Провежда се от журито в конкурса по следните критерии:
- Релевантност спрямо категорията – номинацията да отговаря пълно и точно на описанието на категорията - като същност, съдържание и обхват;
- Представяне на номинацията – добре структурирано, ясно, конкретно и отлично оформено представяне; високо ниво на експертност на съдържателно ниво и много добра писмена култура при оформянето на изискуемите документи;
- Мотивация – демонстрирана висока мотивация за участие чрез представяне на номинацията с пълен/достатъчен набор от доказателства и онагледяващи материали според критериите за оценка.

Период:
26 октомври – 11 ноември 2015 г.

•    Фаза 5 – Оценка на кандидатурите по съответните критерии за категорията

Осъществява се от журито на база предоставените от кандидатите доказателства и по утвърдените показатели/критерии за всяка категория. По преценка на журито се провеждат срещи с кандидати.

Период: 12 ноември 2015 г. – 20 януари 2016 г.
©2021 bapm.bg. Всички права запазени.