Начало Регламент Времеви график Категории и критерии Жури Номинации Кандидати Партньори Церемония


Цели  


Конкурсът за годишните HR награди е форма за споделяне и отличаване на иновативни и успешни практики, реализирани на национално ниво (в България).
Идеите и целите на конкурса са даване на публичност и признание за постигнати резултати в работата, за създаване на HR добавена стойност за организациите и развитие нивото на HR професията и HR индустрията в България.
Конкурсът поощрява авторството, творческия подход в професията и създаването на нови, уникални продукти и проекти, ефективно реализирани на практика в конкретен времеви обхват – през годината, за която е съответното издание на Годишните награди.  


Общи условия за участие

1.    Не се допуска участие на 1 проект в повече от 1 колективна категория.
2.    Допуска се участие чрез номинация от членове на БАУХ, от членове на партньорски организации, включително сдружения на работодатели и самономинации. Номинирането включва и организационна номинация – на CEO, MD, GM, УС, Управител или служители от съответната организация, където е осъществен проектът/дейността, с която се участва в Конкурса.
3.    Не се допуска участие в Конкурса на членове на журито или на организации, с които членове на журито се намират в състояние на договорен ангажимент (трудов договор, граждански договор, договор за поръчка, услуга, изработка и др.п.)  или ако са имали такъв ангажимент към тях през конкурсната година.
4.    Не се допуска участие в Конкурса на членове на Управителния съвет на БАУХ или на организации, с които членовте на УС се намират в състояние на договорен ангажимент (трудов договор, граждански договор, договор за поръчка, услуга, изработка и др.п.)  или ако са имали такъв ангажимент към тях през конкурсната година.
5.   Допуска се участие само с проекти, при които основната част от реализацията и резултатите се отнасят към съответната конкурсна година.


Процедура за оценка

Процедурата за оценка включва 3 етапа:

1.    1-ви етап: Оценка по критерии за съответствие на Регламента
•    провежда се от офиса на БАУХ и оценява спазването на срока, наличието на изискуемите документи: формуляр и доказателства и съответствието на Общите условия за участие в Конкурса

2.    2-ри етап: По допустимост (за кандидатите, преминали 1-ви етап)
•    провежда се от журито в конкурса по следните критерии:
- Релевантност спрямо категорията – номинацията да отговаря пълно и точно на описанието на категорията - като същност, съдържание и обхват;
- Представяне на номинацията – добре структурирано, ясно, конкретно и отлично оформено представяне; високо ниво на експертност на съдържателно ниво и много добра писмена култура при оформянето на изискуемите документи;
- Мотивация – демонстрирана висока мотивация за участие чрез представяне на номинацията с пълен/достатъчен набор от доказателства и онагледяващи материали според критериите за оценка.

3.    3-ти етап: Оценка на кандидатурите по съответните критерии за категорията (за кандидатите, преминали 2-ри етап)
•    осъществява се от журито на база предоставените от кандидатите доказателства и по утвърдените показатели/критерии за всяка категория. По преценка на журито се провеждат срещи с кандидати.


©2021 bapm.bg. Всички права запазени.